Илија Дудески - Бамбе Илија Дудески – Бамбе

Илија Дудески – Бамбе

Повеќе
Киро Нунески - Нуне Киро Нунески – Нуне

Киро Нунески – Нуне

Повеќе
Благоја Папазоски - Папазо Благоја Папазоски – Папазо

Благоја Папазоски – Папазо

Повеќе
Љубодраг Маринковиќ - Пенкин Љубодраг Маринковиќ – Пенкин

Љубодраг Маринковиќ – Пенкин

Повеќе
Миле Корубин: „Автопортрет“. Миле Корубин

Миле Корубин

Повеќе
Борко Лазески: „11 октомври“, акрилик во Музејот 11 Октомври, Прилеп. Борко Лазески

Борко Лазески

Повеќе
Борис Дунимаглоски Борис Дунимаглоски

Борис Дунимаглоски

Повеќе