2008 година: Никола Топчиоски во своето атеље... Никола Топчиоски

Никола Топчиоски

Повеќе
Тошо Цветанов: „Јунакот, ламјата и златното јаболко“ Јунакот, ламјата и златното јаболко

„Јунакот, ламјата и златното јаболко“

Повеќе
Јован Атанасов-Прилепчанин: „Пресвета Богородица со Господ Исус Христос“ Јован Атанасов – Прилепчанин

ЈОВАН АТАНАСОВ ПРИЛЕПЧАНИН – ПОСЛЕДНИОТ ПРИЛЕПСКИ ИКОНОПИСЕЦ (1846-1908)

Повеќе
Адамче Јанев: „Цветници“, гипсен грунд врз штица. Адамче Јанев

Адамче Јанев

Повеќе
Стеван Василески: „Трилогија на една повест“ Уметничка галерија: Музеј за тутун

Уметничка галерија: Музеј за тутун

Повеќе
Живко Козар Живко Козар

Живко Козар

Повеќе
Бошко Бабиќ Бошко Бабиќ

Бошко Бабиќ

Повеќе
Сотир Николоски Сотир Николоски

Сотир Николоски

Повеќе
Марин Димески Марин Димески

Марин Димески

Повеќе
Пане Напе... Фотографски хроничар и прилепската кино -легенда... Пане Напе

Пане Напе

Повеќе