Борис Бошкоски Борис Бошкоски

Борис Бошкоски
(1915 – 2004)

Повеќе
Господин Ангелариј како Пелагониски епископ. Архиепископ Ангелариј

Архиепископ Ангелариј

Повеќе