Примитивна експлоатација на мермер од каменоломот „Сивец“ Експлоатација на мермер

Експлоатација на мермер

Повеќе
Стоковната куќа. Стоковни куќи

Стоковни куќи

Повеќе
Народен Магазин - „НаМа“. Народен Магазин – „НаМа“

Народен Магазин – „НаМа“

Повеќе
1928: Василка Башеска Караџоска и Киро Караџоски Киро Караџоски

Киро Караџоски

Повеќе
Стар прилепски ан. Прилепските анови

Прилепските анови

Повеќе
Управниот одбор на Набавната задруга во Прилеп. Набавната задруга

Набавната задруга

Повеќе
Управниот и надзорниот одбор на првата Прилепска трговска банка. Банкарство и осигурување

Банкарство и осигурување

Повеќе
Жито - Прилеп... Жито Прилеп

„Жито Прилеп“

Повеќе
Стриг на овци... Овчарство

Овчарство

Повеќе
Прилепски шофери: Владо Шиптаро, Киро Базерко, Иге, Мендо Бојко, Иванче и Коле Москов... Прилепски камионџии

Прилепски камионџии

Повеќе