Аџиристевци... Хаџиристевци

Аџиристевци

Повеќе
Фамилијата на Димко Пиварот со првиот браумајстор од Чешка (И неговата сопруга), кој ја донел технологијата и културата за правење пиво во Прилеп. Чаловци

Чаловци

Повеќе
Првиот портрет на прилепско семејство од 1793 година. Семејни фотографии

Семејни фотографии

Повеќе