Фамилијата Ристевци од Прилеп, сликани околу 1950 година Ристевци

Ристевци

Повеќе
Дваесеттите години од минатиот век... Внуците на поп Јован Попоски: Гога Тасески, Сотир Сотироски, Нада Тасеска, Блага Сотироска,Аначе Тасески,Христина Попоска, Иванка Тасеска, Васка и Цена Сотироски Поповци

Поповци…

Повеќе
Аџиристевци... Хаџиристевци

Аџиристевци

Повеќе
Дочек на нова година 1959 во домашна атмосфера - Чаловци,Кајџановци и Аговци Чаловци

Чаловци

Повеќе
Првиот портрет на прилепско семејство од 1793 година. Семејни фотографии

Семејни фотографии

Повеќе