Семејството на Тасе Опинчарот Семејството на Тасе Опинчарот

Семејството на Тасе Опинчарот

Повеќе
Јордан со сопругата, слугинката Ангелина со ќерката Милка, снаата Богданка и мајката Марија, 23 април 1912... Бомболовци

Бомболовци

Повеќе
Перушевци Перушевци

Перушевци

Повеќе
Дваесеттите години од минатиот век... Внуците на поп Јован Попоски: Гога Тасески, Сотир Сотироски, Нада Тасеска, Блага Сотироска,Аначе Тасески,Христина Попоска, Иванка Тасеска, Васка и Цена Сотироски Поповци

Поповци…

Повеќе