Семејството Зојчевци, 1925 година... Зојчевци

Зојчевци

Повеќе
Во дворот од старата куќа на Лауцовци, 1940... Лауцовци

Лауцовци

Повеќе
Семејството на Тасе Опинчарот Семејството на Тасе Опинчарот

Семејството на Тасе Опинчарот

Повеќе
1918: Гога и Кике Чумовчанец. Чумовчани

Чумовчани

Повеќе
1900 година... Димкаровци во дворот од семејната куќа... Димкаровци

Димкаровци

Повеќе
Верка Бектешоска (седи) со братучеди. Бектешовци

Бектешовци

Повеќе