1924 година... Живко со неговата мајка Марија... Пешталевци

Пешталевци

Повеќе
Некој од семејството Сачмаровци, облечен во утаре или скутина, или народно кажано - предкурец... Сачмаровци

Сачмаровци

Повеќе
Чучуровци Чучуровци

Чучуровци

Повеќе
 Петре и Донка од Секуловци... Секуловци

Секуловци

Повеќе
Петре и Марија Синопере со семејството... Семејството на Трајко Синопере

Семејството на Трајко Синопере

Повеќе
Киро Абраш и Верка... Абрашовци

Абрашовци

Повеќе
Лазар Аризанко со сопругата, 1919... Аризанковци

Аризанковци

Повеќе
Благоја Бешмаде и сопругата Васка. Бешмадевци

Бешмадевци

Повеќе
Благоја Гарбе и Спасија Забрчанец... Гарбевци

Гарбевци

Повеќе
1964 година... Калојновци на гроздобер кај Прчаковци... Калојновци

Калојновци

Повеќе