1924: „Манастир Зрзе код Прилепа“... Манастир „Свето Преображение“, Зрзе

Манастир „Свето Преображение“, село Зрзе

Повеќе
2010: Манастирот Свети Георгиј во Присад Манастир „Свети Георгиј“, Присад

Манастир „Свети Георгиј“, Присад

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“ во Галичани. Црква „Свети Атанасиј“, село Галичани

Црква „Свети Атанасиј“, село Галичани

Повеќе
Манастир „Свети Никола“, село Загорани. Манастир „Свети Никола“, село Загорани

Манастир „Свети Никола“, село Загорани

Повеќе
2004: Црквата Пресвета Богородица во Горно село Црква „Пресвета Богородица“, Горно Село

Црква „Пресвета Богородица“, Горно Село

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Крушеани Црква „Свети Никола“, село Крушеани

Црква „Свети Никола“, село Крушеани

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Кореница. Црква „Свети Никола“, село Кореница

Црква „Свети Никола“, село Кореница

Повеќе
 Црква „Вознесение Христово“, село Свето Митрани. Црква „Вознесение Христово“, село Свето Митрани

Црква „Вознесение Христово“, село Свето Митрани

Повеќе
Црква „Свети Никола“ во селото Свето Митрани. Црква „Свети Никола“, село Свето Митрани

Црква „Свети Никола“, село Свето Митрани

Повеќе
Црква „Света Богородица“ во село Костинци. Црква „Света Богородица“, село Костинци

Црква „Света Богородица“, село Костинци

Повеќе