Милан Самак Милан Самак

Милан Самак

Повеќе
Грбот на ВМОРО Јордан Поп Костадинов

Јордан Поп Костадинов

Повеќе
Орден „За храброст“ ІV степен. Јордан Колчаков

Јордан Христов Колчаков

Повеќе
Логото на БАН Јордан Иванов Мирчев

Јордан Иванов Мирчев

Повеќе
Името на Ристе Тасламиче во црквата во Мало Рувци. Ристо Тасламиче

Ристо Тасламиче

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Ристо Милчин

Ристо (Ицо) Милчин

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Христо Оклев – Попето

Христо Оклев – Попето

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Харалампија Попов

Харалампија Попов

Повеќе
Надгробниот крст од аџи Христо Логотет. Аџи Христо Логотет

Аџи Христо Логотет

Повеќе
Прим. д-р. Трајче Бошкоски. Прим. д-р. Трајче Бошкоски

Прим. д-р. Трајче Бошкоски

Повеќе