Учебна 1888/89: Учители и ученици од Солунската машка гимназија Георги Трајчев

Георги Трајчев

Повеќе
Иле Ристески... Иле Ристески

Кик боксерот Иле Ристески

Повеќе
Александра Гическа... Александра Гическа

Александра Гическа

Повеќе
Јованоски Цане - Коњарец Цане Јованоски – Коњарец

Јованоски Крстев Цане

Повеќе
1920: Владимир Карамфилов со сопругата... Владимир Карамфилов

Владимир Карамфилов

Повеќе
Гога Зафироски... Гога Зафироски

Гога Зафироски Зафиро

Повеќе
Киро Ќососки - Ќосот Киро Ќососки – Ќосот

Киро Ќосески – Ќосот

Повеќе
Павлина Пирганоска... Павлина Пирганоска

Павлина Иванова Пирганоска

Повеќе
ЖЕНА ПАРТИЗАН Гордана Попоска – Бојка

Гордана Попоска – Бојка

Повеќе
Орде Сливјаноски Орде Сливјаноски

Орде Сливјаноски

Повеќе