Владимир Иванов Љутвиев Владимир Љутвиев

Владимир Иванов Љутвиев

Повеќе
Печатот на ВМОРО. Владимир Куситасев

Владимир (Миро) Тасев или Куситасев

Повеќе
Настоjaтелитe на Бугарската економска заедница. Јанчулев е трет во третиот ред. Борис Јанчулев

Борис Јорданов Јанчулев

Повеќе
Печатот на ВМОРО. Антон Тошев

Антон Тошев

Повеќе
Печатот на ВМОРО. Андон Раев

Андон Раев

Повеќе
Печатот на Прилепската црковна општина. Ангел Хаџиилиев

Ангел Хаџиилиев

Повеќе
Објава на Битолската изборна комисија, во која се соопштува  дека Анастас Христов е номиниран за делегат од градот. Анастас Христов

Анастас Христов

Повеќе