40те години од минатиот век: СК „Македонија“ СК „Македонија“

СК „Македонија“

Повеќе
ФК „Искра“ од Варош, 1948... ФК „Искра“, Варош

ФК „Искра“, Варош

Повеќе
ФК „Јени Дуња“ во 1948 година. ФК „Јени Дуња“

ФК „Јени Дуња“

Повеќе
1934: СК Хајдук од Прилеп СК „Хајдук“

СК „Хајдук“

Повеќе
СК „Гладно Поле“ СК „Гладно Поле“

СК „Гладно Поле“

Повеќе
СК Шумадија СК „Шумадија“

СК „Шумадија“

Повеќе
СК „Викторија“ СК „Викторија“

СК „Викторија“

Повеќе
СК „Олд Бој“ СК „Олд Бој“

СК „Олд Бој“

Повеќе
10 ноември 1933: СК Железничар СК „Железничар“

СК „Железничар“

Повеќе
1930: „Прилепски спортски клуб Југославија, на дан прославе“ СК „Југославија“

СК „Југославија

Повеќе