ФК „Братство“, Големо Коњари ФК „Братство“, Големо Коњари

ФК „Братство“, Големо Коњари

Повеќе
ФК „Тополчани“ ФК „Младост“, Тополчани

ФК „Младост“, Тополчани

Повеќе
ФК „Караорман“ - Ново Лагово... ФК „Караорман“, Ново Лагово

ФК „Караорман“, Ново Лагово

Повеќе
1965: ФК „Козара“ од Заполжани ФК „Козара“, Заполжани

ФК „Козара“, Заполжани

Повеќе
ФК „Клепач“ ФК „Клепач“

ФК „Клепач“

Повеќе
ФК „Гарван“, Десово ФК „Гарван“, Десово

ФК „Гарван“, Десово

Повеќе
ФК „Обршани“ ФК „Обршани“

ФК „Обршани“

Повеќе
ФК „Динамо“, Мажучиште ФК „Динамо“, Мажучиште

ФК „Динамо“, Мажучиште

Повеќе
1980/81: ФК „Боротино“ ФК „Боротино“

ФК „Боротино“

Повеќе
1978: ФК „Македонија“, Врбјани ФК „Македонија“, Врбјани

ФК „Македонија“, Врбјани

Повеќе