1960/61: Ученици од ОУ „Страшо Пинџур“, подрачна паралелка во Мало Коњари, со учителот Никола Димоски. ОУ „Страшо Пинџур“, село Мало Коњари

ОУ „Страшо Пинџур“, село Мало Коњари

Повеќе
1961/62: Ученици од ОУ „Стале Попов“ од Витолиште, подрачна паралелка во Живово, со учителот Јанче Милески. ОУ „Стале Попов“, село Витолиште

ОУ „Стале Попов“, село Витолиште

Повеќе
1927/28: Ученици при ОУ во Долнени ОУ „Пецо Даскалот“, село Долнени

ОУ „Пецо Даскалот“, село Долнени

Повеќе
1945/46: Првата генерација и првата седмолетка од ОУ „Ѓорче Петров“ од село Ропотово, поранешно ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“. ОУ „Ѓорче Петров“, село Ропотово

ОУ „Ѓорче Петров“, село Ропотово

Повеќе
Ученици од ОУ „Браќа Миладинови“ со наставникот по математика Зоран Петрески. ОУ „Браќа Миладинови“

ОУ „Браќа Миладинови“

Повеќе
1952/53: Учениците и наставниците од турската осмолетка „Намик Кемал“ во Прилеп. ОУ „Намик Кемал“

ОУ „Намик Кемал“

Повеќе
Ученици при ОУ „Пере Тошев“ со учителката Благородна Батаклиева. ОУ „Пере Тошев“

ОУ „Пере Тошев“

Повеќе
1991: Ученици при ООУ „Кочо Рацин“ сликани со наставникот Благоја Дамески ОУ „Цар Самоил“

ОУ „Цар Самоил“

Повеќе
Прво народно училиште Свети Кирил и Методиј... Прво народно училиште „Свети Кирил и Методиј“

Прво народно училиште „Свети Кирил и Методиј“

Повеќе
„Нова државна народна школа Краљевића Марка, подигнута 1928 године“ ОУ „11 Октомври“

ОУ „11 Октомври“

Повеќе