192?: Ученици од четврто одделение од ОУ „Војвода Путник“. ОУ „Војвода Путник“

ОУ „Војвода Путник“

Повеќе
4 декември 1944: Ученици од Прилеп на екскурзија во Кавадарци Ученички екскурзии

Ученички екскурзии

Повеќе
Ученички карневал. Ученички карневали

Ученички карневали

Повеќе
Година непозната: Ученици од III одделение од ОУ „Свети Кирил и Методиј“ во Плетвар. ОУ „Свети Кирил и Методиј“, село Плетвар

ОУ „Свети Кирил и Методиј“, село Плетвар

Повеќе
27 октомври 1943: Ученици од Мажучиште ОУ „11 октомври“, село Мажучиште

ОУ „11 октомври“, село Мажучиште

Повеќе
1968/69: Ученици од VI одделение од ОУ „Стив Наумов“ во село Бешиште со учителот Стојко Манчески. ОУ „Стив Наумов“, село Бешиште

ОУ „Стив Наумов“, село Бешиште

Повеќе
1963/64: Ученици од ОУ „Свети Кирил и Методиј“ од Канатларци, сликани со класната и директорот на училиштето. ОУ „Свети Кирил и Методиј“, село Канатларци

ОУ „Свети Кирил и Методиј“, село Канатларци

Повеќе
30те години од минатиот век: Ученици од I одделение во училиштето сместено во поранешната железничка станица ОУ „Браќа Миладинови“, село Алинци

ОУ „Браќа Миладинови“, село Алинци

Повеќе
1960/61: Ученици од ОУ „Страшо Пинџур“, подрачна паралелка во Мало Коњари, со учителот Никола Димоски. ОУ „Страшо Пинџур“, село Мало Коњари

ОУ „Страшо Пинџур“, село Мало Коњари

Повеќе
1961/62: Ученици од ОУ „Стале Попов“ од Витолиште, подрачна паралелка во Живово, со учителот Јанче Милески. ОУ „Стале Попов“, село Витолиште

ОУ „Стале Попов“, село Витолиште

Повеќе