Блага Петреска Кондратенко – „Охрид Порти Отвара“; ПГП РТБ, 1978. Блага Петреска

Блага Петреска

Повеќе
КУД „Моминок“ Ора и игри

Ора и игри…

Повеќе
1917: Прилепско машко оро... Музичка традиција

Музичка традиција…

Повеќе
Ученичките при Солунската женска гимназија 1895-1896 г. со учителите Георги Пенев, Анастас Наумов, Бано Кушев, Атанас Бадев (5ти во горниот ред) Атанас Бадев

Атанас Бадев

Повеќе