Софија Никоска Софија Никоска

Виолинистката Софија Никоска

Повеќе
Група „Чоки“ Илија Бошкоски Чоки

Илија Бошкоски Чоки

Повеќе
Александра Гическа... Александра Гическа

Александра Гическа

Повеќе
Гога Зафироски... Гога Зафироски

Гога Зафироски Зафиро

Повеќе
Мај 1972: Благоја Руското (стои четвртти од лево) заедно со „Распеани Прилепчани“ на снимањето на серијалот  „Распеани градови“ Благоја Челоски – Руското

Благоја Челоски – Руското

Повеќе
1954: Тамбурашкиот оркестар при Монополот, под диригентство на Благоја Стојкоски - Капелникот... Благоја Стојкоски – Капелникот

Благоја Стојкоски – Капелникот

Повеќе
Ипче Ахмедоски Ипче Ахмедоски

Ипче Ахмедоски

Повеќе
Ансамбл за народни песни Весели Прилепчани... Весели Прилепчани

Ансамбл за народни песни Весели Прилепчани

Повеќе
Блаже Чалата со својата рамоника... Благоја Чалата

Благоја (Блаже) Чалата

Повеќе
1935: Гусларот Апостол, пее и свири на Велигден над чешмата Крст, под Чаир... Прилепскиот гуслар Апостол

Сеќавање на прилепскиот гуслар Апостол

Повеќе