Амкање јајца за Прочка... Прочка

Прочка (Велики поклади)

Повеќе
1954 година... Методија и Миле Цако Цаковци

Цаковци

Повеќе
Милан Димоски - Кладенски Милан Димоски – Кладенски

Милан Димоски – Кладенски

Повеќе
1957: Планинарски дом „Дервен“ во фаза на градба... Планинарски дом „Дервен“

Планинарскиот дом „Дервен“

Повеќе
1979 година... Поглед на црквата „Свети Никола“ - Зрзе од југоисточната страна Црква „Свети Никола“, село Зрзе

Црква „Свети Никола“, село Зрзе

Повеќе
Ѓоре Велкоски - Стрелката Ѓорѓи Секулов Велков(ски) – Стрелката

Ѓорѓи Секулов Велков(ски)

Повеќе
Димче Ацески - Дупецот Димче Ацески – Дупецот

Димче Ацески – Дупецо

Повеќе
Борка Јован Велески (Левата, Горанов), (1912-1942); илустрирал: академски сликар Иван Велков, 1972/73. Борка Велески – Горанов

Борка Јованов Велески – (Левата, Горанов)

Повеќе
Борис Дунимаглоски Борис Дунимаглоски

Борис Дунимаглоски

Повеќе
Чета од ВМРО на војводата Коста Мариовски... Коста Мариовски

Војвода Коста Мариовски

Повеќе
Методија Бошкоски - Ѓурчин Методија Бошкоски – Ѓурчин

Методија Бошкоски – Ѓурчин

Повеќе
Трајко Бошкоски - Тарцан Трајко Бошкоски – Тарцан

Трајко Бошкоски – Тарцан

Повеќе
Сотир Христоски Сотир Христоски

Сотир Христоски

Повеќе
георги Пешков Георги Пешков

Георги Пешков

Повеќе
Илија Настев Илија Настев

Илија Настев

Повеќе