Ранохристијански јонски импост - капители од село Браилово.

Локалитетот „Браилово“

Локалитетот „Браилово“

На локалитетот „Браилово“ се наоѓаат следниве некрополи:

„Бојоица“, некропола од доцноантичкото време;
„Петочна Вода“, некропола од хеленистичкото и римското време;
„Селски гробишта“, некропола од доцноантичкото време, и
„Тумба“, некропола од римското и доцноантичкото време.

Тука се наоѓа и:
„Манастир Свети Илија“, базилика од старохристијанското време.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc