Локалитетот „Барата“

Локалитетот „Барата“

Локалитетот „Барата“ се наоѓа на околу 1,5 – 2 км северозападно од селото Чаниште и на него се наоѓаат три тумули. Во 1994 година тука се извршени археолошки ископувања.

Се претпоставува дека погребувањето на овој локалитет започнало уште од раната фаза на железното време, додека најголемиот број од гробовите припаѓала на полното железно време.

За ова повеќе во: Macedoniae Acta Archaeologica, број 19, 2010 година.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc