Изис Фортуна од Прилеп

Изис Фортуна од Прилеп

Изис Фортуна од Прилеп

Оваа бронзена статуа пронајдена е пред Втората светска војна, во кругот на касарната во Прилеп, во близина на магацинот со артилерија. Потекнува од почетокот на хеленистичката епоха. Во 1950 година, Спасо Гавровски од Тетово ја продал на Археолошкиот музеј во Скопје за 40.000 динари. Статуетата е висока 14,5 см. Главата е откината, но сочувана.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc